Taal is een tool

Minerva TXT producties | Minerva TXT producties

Eveline J. Verhoeve

Eigen werk
Ik schrijf graag en vaak blogs en columns. Hiernaast een aantal voorbeelden. Hieronder een aantal online locaties waar mijn blogs en columns te vinden zijn.

Alphens archief: alphenminerva

Politieke columns in Alphens Nieuwsblad (oneven weken)

Politiek Alphen aan den Rijn: Alphens.nl.

Historie: Archeon 
(vakantieperioden).

Achter de schermen van Debatcafé OpHetDorp.

Bloggen en marketing op Storytelling Matters.

Schijnconstructie - column Alphens Nieuwsblad

< Terug naar Blog

Sommige zaken lijken op het eerste gezicht  jammer. Als ik me echter in de zaak verdiep, bekruipt mij een onbehaaglijk gevoel van narigheid. De schijnconstructie die Kinderopvang Junis heeft verzonnen, is er zo een.

Wat is er aan de hand? De nieuwe gemeente doet het Nieuw en Anders en daarom zijn er tenders uitgeschreven. Voor wie het niet weet: een tender is een soort wedstrijdje om mee te dingen naar de hoofdprijs, een graai uit de subsidiepot.
In een van de tenders zit Junis/SPA. Deze combi doet mee voor het peuterspeelzaalwerk. Direct na het behalen van de winst kon de vlag echter halfstok voor alle peuterleidsters in de oude gemeenten Boskoop en Rijnwoude. Zij zijn per 1 januari ontslagen.

Hoe dat kan? Junis heeft besloten om voor de tender in te schrijven met één stichting: SPA. Daardoor staan de stichtingen SPB en SPR buitenspel. Maar: Junis is wel eigenaar van alle locaties. En dus kan Junis gewoon het personeel van SPA ‘verdelen’ over alle locaties in de hele gemeente. Probleem opgelost.
De peuterleidsters die nu in de kernen werken, worden ontslagen met als argument dat hun werkgevers – SPB en SPR dus – worden opgeheven. Dat zij gemiddeld in een dure leeftijdsgroep vallen, heeft er natuurlijk niks mee te maken. Dat het logo van Junis pontificaal op hun salarisstrookje staat, telt kennelijk ook niet mee.

In officiële stukken van de gemeente  treden Junis en de drie peuterstichtingen al anderhalf jaar als één organisatie op, maar nu ineens niet meer. Nu doet Junis alsof de drie stichtingen aparte bedrijven zijn en liquideert er twee. De drie hadden ook samen op kunnen trekken. Dan had Junis echter een goed plan moeten maken om mensen te kunnen ontslaan. Dat hoeft nu niet.
Dat vind ik nou narigheid en het gebruikmaken van een schijnconstructie.

Deze column is eerder verschenen in Alphens Nieuwsblad

Datum: 2 december 2015
Geschreven door: Eveline J. Verhoeve

Volg mij op...